Hodnocení zdravotní péče

Přehled dostupných dat

Přehled dostupných dat
dostupná sjednocená data center

centrum

Všichni pacienti léčení nebo ošetření v zapojených centrech: 15 zdravotnických zařízení v období 2007–2013

 • Neonkologičtí pacienti: N = 7 228 262 (92,8 %)
 • Onkologičtí pacienti: N = 560 577 (7,2 %)
  • Dětští pacienti 18 let: N = 7 238 (0,1 %)
  • Dospělí pacienti: N = 553 339 (7,1 %)
   • Dospělí pacienti pouze s nezhoubným a/nebo kožním novotvarem: N = 96 075 (1,2 %)
   • Dospělí pacienti se zhoubným novotvarem kromě kožních: N = 457 264 (5,9 %)

Kromě onkologických diagnóz je možné sledovat další diagnostické skupiny vykázané podle MKN10:

Celkem N = 7 788 839 (100 %) pacientů
S00–T98
Poranění, otravy a jiné následky vnějších příčin
1 830 221
(23,5 %)
H00–H59
Nemoci oka a očních adnex
663 774
(8,5 %)
K00–K93
Nemoci trávicí soustavy
1 423 435
(18,3 %)
G00–G99
Nemoci nervové soustavy
559 362
(7,2 %)
N00–N99
Nemoci močové a pohlavní soustavy
1 420 759
(18,2 %)
H60–H95
Nemoci ucha a bradavkového výběžku
474 837
(6,1 %)
M00–M99
Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
1 376 632
(17,7 %)
D50–D89
Nemoci krve, poruchy imunity
390 761
(5,0 %)
J00–J99
Nemoci dýchací soustavy
1 199 199
(15,4 %)
O00–O99
Těhotenství, porod a šestinedělí
356 705
(4,6 %)
I00–I99
Nemoci oběhové soustavy
1 177 930
(15,1 %)
F00–F99
Poruchy duševní a poruchy chování
317 626
(4,1 %)
E00–E90
Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek
707 836
(9,1 %)
Q00–Q99
Vrozené vady, deformace, chromozomální abnormality
218 207
(2,8 %)
A00–B99
Některé infekční a parazitární nemoci
703 195
(9,0 %)
V01–Y98
Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti
154 733
(2,0 %)
L00–L99
Nemoci kůže a podkožního vaziva
689 059
(8,8 %)
P00–P96
Některé stavy vzniklé v perinatálním období
153 865
(2,0 %)

Sjednocením anonymizovaných dat zapojených center v centrálním úložišti vzniká jedinečný datový zdroj, který umožňuje získat jednak celkový přehled o léčbě v centrech, a dále poskytuje centrům zpětnou vazbu v podobě benchmarkingu a hodnocení jejich postavení na národní či regionální úrovni.