Hodnocení zdravotní péče

Úvod

Cílem projektu je poskytovat zdravotnickým zařízením komplexní informační servis týkající se charakteristik pacientů, jejich migrace, léčebné zátěže a výsledků léčby při současné možnosti srovnání s celkovým benchmarkem v rámci jejich spádové oblasti i celé České republiky.

Základem projektu je technické řešení umožňující propojit různé informační zdroje dostupné, ale dosud nevyužívané, v rámci zdravotnických zařízení do jednotné parametrické struktury. Takto získaná data jsou využitelná pro zodpovězení otázek managementu i lékařů zdravotnických zařízení, které dosud nebylo možné řešit s pomocí údajů v dílčích datových zdrojích.

V současnosti nejrozvinutější je zaměření na oblast onkologie, které propojuje administrativní data nemocnic, data Národního onkologického registru a databázi zemřelých ČR. Typickými výstupy je celkový přehled onkologických pacientů a jejich léčby ve zdravotnických zařízeních, jejich klinická a geografická migrace, využití a výsledky centrové péče, popřípadě specializované výstupy zaměřené buď na konkrétní diagnózy a/nebo léčebné modality. Rozsah databáze není nicméně omezen pouze na tuto oblast, ale umožňuje analýzy zaměřené na libovolné diagnostické skupiny.

Autorský kolektiv: Dušek L., Jarkovský J., Mužík J., Komenda M., Blaha M., Klika P.