Hodnocení zdravotní péče

Online reporting a informační funkce

Systém reportingu nemocničních dat

Schéma
ikona

Sjednocení anonymizovaných dat v centrálním úložišti umožňuje získat jednak celkový přehled o léčbě v centrech, a dále poskytovat zpětnou vazbu jednotlivým centrům v podobě benchmarkingu a hodnocení jejich postavení na národní či regionální úrovni v daném segmentu léčebné péče.