Hodnocení zdravotní péče

On-line reporting

Online reporting

centrum

Ukázky online reportů

Objem péče

Počty a zastoupení pacientů dle migrace

Pacienti podle diagnózy a podle migrace za léčbou v ZZ. Pacienti, kteří mají více diagnóz ZN, jsou v přehledu zařazeni opakovaně (tabulkový přehled). V nastavení analýzy je možnost zobrazení absolutních počtů nebo zastoupení kategorií migrace v %.

Zastoupení pacientů dle migrace do ZZ

Graf zastoupení pacientů podle diagnózy a podle migrace za léčbou v ZZ. Pacienti, kteří mají více diagnóz ZN, jsou v přehledu zařazeni opakovaně. V nastavení analýzy je možnost volby zobrazení zastoupení kategorií migrace v % nebo absolutních počtů.

Incidence léčených pacientů - trend

Trend incidence pacientů (první záznam pacienta v ZZ), absolutní počty. V nastavení analýzy je možnost zobrazení podle identifikace a léčby pacienta v ZZ: všichni pacienti s jakoukoli péčí vykázanou na onkologické dg, pacienti s prokázanou onkologickou diagnózou (má záznam v NOR nebo protinádorovou léčbu), protinádorová léčba podle modalit (operace, radioterapie, chemoterapie, hormonální léčba, imunoterapie, cílená léčba), jiná onkologická péče nebo vyšetření.

Prevalence léčených pacientů - trend

Trend prevalence pacientů (záznam pacienta v ZZ v daném čase), absolutní počty. V nastavení analýzy je možnost zobrazení podle identifikace a léčby pacienta v ZZ: všichni pacienti s jakoukoli péčí vykázanou na onkologické dg, pacienti s prokázanou onkologickou diagnózou (má záznam v NOR nebo protinádorovou léčbu), protinádorová léčba podle modalit (operace, radioterapie, chemoterapie, hormonální léčba, imunoterapie, cílená léčba), jiná onkologická péče nebo vyšetření.

Vývoj incidence léčených dle diagnóz

Počty pacientů podle prvního záznamu léčby v ZZ po jednotlivých letech. V nastavení analýzy je možnost zobrazení podle identifikace a léčby pacienta v ZZ: všichni pacienti s jakoukoli péčí vykázanou na onkologické dg, pacienti s prokázanou onkologickou diagnózou (má záznam v NOR nebo protinádorovou léčbu), protinádorová léčba podle modalit (operace, radioterapie, chemoterapie, hormonální léčba, imunoterapie, cílená léčba), jiná onkologická péče nebo vyšetření.

Vývoj prevalence léčených dle diagnóz

Počty pacientů podle léčby nádoru v ZZ v jednotlivých letech. V nastavení analýzy je možnost zobrazení podle identifikace a léčby pacienta v ZZ: všichni pacienti s jakoukoli péčí vykázanou na onkologické dg, pacienti s prokázanou onkologickou diagnózou (má záznam v NOR nebo protinádorovou léčbu), protinádorová léčba podle modalit (operace, radioterapie, chemoterapie, hormonální léčba, imunoterapie, cílená léčba), jiná onkologická péče nebo vyšetření.

Objem péče - benchmarking

Celkové pořadí ZZ v ČR dle primární léčby nádorů

Pozice ZZ v ČR podle roční zátěže primární léčbou pacientů s novotvary

Celkové pořadí ZZ v ČR dle typu primární léčby nádorů

Pozice ZZ v ČR podle roční zátěže primární léčbou pacientů s novotvary s daným typem léčby. V nastavení analýzy je možnost zobrazení podle typu primární léčby pacienta v ZZ: operace, radioterapie, chemoterapie, hormonální léčba, jiná protinádorová léčba, primární léčba celkem.

Typologie pacientů (case mix)

Zastoupení onkologických diagnóz v ZZ a v ČR

Srovnání zastoupení diagnostických skupin pacientů nově diagnostikovaných a léčených v ZZ s celkovou situací v populaci České republiky

Zastoupení klinických stadií nádorů v ZZ a v ČR

Srovnání zastoupení stadií u nově diagnostikovaných pacientů s primární léčbou v ZZ se situací ve spádové oblasti a v ostatních částech České republiky

Spádová oblast ZZ

Migrace pacientů - přehled

Počty a zastoupení pacientů léčených v ZZ podle migrace za léčbou a podle místa bydliště

Bydliště pacientů

Pacienti léčení v ZZ podle místa bydliště, rozlišení hlavní a širší spádové oblasti. V nastavení analýzy je možnost volby zobrazení okresů ve spádové oblasti a možnost zobrazení jednotek (absolutní počty nebo zastoupení v %).

Výsledky péče

Celková mortalita do 1 roku od diagnózy

Celková mortalita do 1 roku od diagnózy u pacientů primárně léčených v ZZ v grafu a v tabulkovém zobrazení. Uváděné hodnoty jsou standardizovány podle věku pacientů a zastoupení klinických stadií, nádory CNS (C70-C72) jsou standardizovány podle věku a zastoupení morfologických typů ZN mozku (grade). Skupiny s malým počtem pacientů (N < 20) nejsou zobrazeny. V nastavení analýzy je možnost volby skupiny pacientů podle stadia onemocnění při diagnóze (stadium I, stadium II, stadium III, stadium IV a celkem).

Celkové 5leté přežití

Celkové 5leté přežití u pacientů primárně léčených v ZZ v grafu a v tabulkovém zobrazení. Uváděné hodnoty jsou standardizovány podle věku pacientů a zastoupení klinických stadií, nádory CNS (C70-C72) jsou standardizovány podle věku a zastoupení morfologických typů ZN mozku (grade). Skupiny s malým počtem pacientů (N < 50) nejsou zobrazeny. V nastavení analýzy je možnost volby skupiny pacientů podle stadia onemocnění při diagnóze (stadium I, stadium II, stadium III, stadium IV a celkem).

Relativní 5leté přežití

Relativní 5leté přežití u pacientů primárně léčených v ZZ v grafu a v tabulkovém zobrazení. Uváděné hodnoty jsou standardizovány podle věku pacientů a zastoupení klinických stadií, nádory CNS (C70-C72) jsou standardizovány podle věku a zastoupení morfologických typů ZN mozku (grade). Skupiny s malým počtem pacientů (N < 50) nejsou zobrazeny. V nastavení analýzy je možnost volby skupiny pacientů podle stadia onemocnění při diagnóze (stadium I, stadium II, stadium III, stadium IV a celkem).