Hodnocení zdravotní péče

Přínos pro zapojená centra

Přínos pro zapojená centra
výstupy, analytické nástroje a informační služby

centrum
  • Standardizované a specializované reporty formou prezentací (I-COP reporting – celkový přehled léčebné zátěže, typologie pacientů, výsledky léčby, centrová léčba, onkogynekologie, onkochirurgie …)
  • Srovnání s referenčními hodnotami a s ostatními centry – benchmarking
  • Analytický interaktivní on-line reporting na intranetu zdravotnického zařízení (I-COP on-line reporting)
  • Návrhy vlastních on-line analýz a možnost jejich sdílení s ostatními centry
  • Hodnocení objemu, kvality, výsledků a nákladovosti léčebné péče
  • Ad hoc analýzy a  prezentace
  • Podklady pro vědecké publikace
  • Podpora pro jednání s plátci zdravotní péče