Hodnocení zdravotní péče

participující subjekty

Participující subjekty

Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Odborný garant: MUDr. Zdeněk Král, CSc.
www.fnbrno.cz

Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
www.mou.cz

 

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
www.fnhk.cz

Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
Odborný garant: MUDr. Lubomír Slavíček
www.nemji.cz

 

Krajská nemocnice Liberec
Husova 10, 460 63 Liberec
Odborný garant: MUDr. Jiří Bartoš, MBA
www.nemlib.cz

Nemocnice Nový Jičín
Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín
Odborný garant: doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
nemocnicenovyjicin.agel.cz

 

Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Odborný garant: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
www.fnol.cz

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Odborný garant: doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA
www.fno.cz

 

Fakultní nemocnice Plzeň
Edvarda Beneše 1128/13, 305 49 Plzeň
Odborný garant: prof. MUDr. Jindřích Fínek, Ph.D.
www.fnplzen.cz

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha
Odborný garant: doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.
www.fnkv.cz

 

Fakultní nemocnice v Motole
U Nemocnice 2, 128 08 Praha
Odborní garanti: MUDr. Jana Prausová, prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
www.fnmotol.cz

Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800, 140 59 Praha
Odborný garant: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
www.ftn.cz

 

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha
Odborní garanti: plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., MUDr. Štěpán Suchánek
www.uvn.cz

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U Nemocnice 2, 128 08 Praha
Odborný garant: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
www.vfn.cz

 

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Odborný garant: MUDr. Milan Lysý
www.kzcr.eu

 


Podpora odborných společností

Česká onkologická společnost ČLS JEP
Předseda: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.
www.linkos.cz

Společnost radiační onkologie biologie a fyziky ČLS JEP
Předseda: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
www.srobf.cz

 

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP
Předseda: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
www.cgps.cz

Česká chirurgická společnost ČLS JEP
Předseda: prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
www.chirurgie.cz

 

Česká urologická společnost ČLS JEP
Předseda: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
www.cus.cz

Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP
Předseda: prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
www.sgo-cls.cz

 

Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP
Předseda: prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
www.cgs-cls.cz