Hodnocení zdravotní péče

publikace a zprávy

Publikace a zprávy

Články v odborných časopisech

 • Blaha M., Janča D., Klika P., Mužík J., Dušek L.
  Project I-COP – Architecture of Software Tool for Decision Support in Oncology
  Stud Health Technol Inform. 2013;186:130-4
 • Dušek L., Májek O., Mužík J., Pavlík T., Gregor J., Skovajsová M., Daneš J.
  Vývoj epidemiologie zhoubných nádorů prsu u žen dle nových dat Národního onkologického registru ČR a dalších datových zdrojů
  Praktická gynekologie 2013;17(1):3139
  Další informace
 • Dušek L., Mužík J., Májek O., Pavlík T.
  Kolorektální karcinom v ČR – data minulá a budoucí
  Rozhledy v chirurgii 2012;91:3943
  Další informace
 • Májek O., Daneš J., Skovajsová M., Zavoral M., Suchánek Š., Dvořák V., Dušková J., Malík T., Seifert B., Kožený P., Klimeš D., Pavlík T., Dušek L.
  Informační zázemí onkologických screeningových programů ČR a jeho výsledky hodnocené z mezinárodního hlediska
  Acta Medicinae 2012;1(2):814.

Kapitoly v knihách

 • Mužík J., Pavlík T., Májek O., Kandrnal V., Kramář F., Šlampa P., Dušek L.
  Gliomy v datech národního onkologického registru ČR a klinické databáze České neurochirurgické společnosti ČLS JEP
  In: Šlampa P (ed.) Gliomy. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2013. s. 2433, 10 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-321-3.
 • Dušek L., Májek O., Mužík J., Koptíková J., Pavlík T., Skřičková J.
  Epidemiologie zhoubných nádorů plic, průdušnice a průdušek v České republice
  In: Skřičková J., Kolek V. (eds.) Nádory plic, pleury a mediastina. Praha: Maxdorf, 2012, pp. 12–39. ISBN 978-80-7345-298-8.
 • Dušek L., Mužík J., Koptíková J., Májek O., Pavlík T., Skřičková J.
  Epidemiologie zhoubných nádorů mediastina a pleury v České republice
  In: Skřičková J., Kolek V. (eds.) Nádory plic, pleury a mediastina. Praha: Maxdorf, 2012, pp. 363–370. ISBN 978-80-7345-298-8.

Konferenční příspěvky

 • Abrahámová J., Dušek L.
  Rozbor nákladů spojených s validací dat a aktuální stav financování NOR ČR
  XXXVI. brněnské onkologické dny a XXVI. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno, 19.–21. 4. 2012.
 • Blaha M., Klika P., Janča D., Mužík J., Dušek L.
  I-COPedu – analytical application for hospital data mining
  MEFANET 2012, Brno, 27.-28. 11. 2012.
 • Blaha M., Klika P., Janča D., Mužík J., Dušek L.
  Automated research and mining of real-life hospital cancer care data: A proposal of functional solution realized in project "Educational platform I-COPEDU"
  European Colorectal Cancer Days. Brno, 4.–5. 5. 2012
  PDF soubor ke stažení, 1.7 MB
 • Májek O.
  Can we utilize hospital-based data to improve the performance of CRC screening?
  European Colorectal Cancer Days. Brno, 4.–5. 5. 2012
  PDF soubor ke stažení, 789 kB
 • Mužík J., Dušek L., Blaha M., Klika P.
  Hospital-based data in regional and local strategies optimizing CRC control and management: real-world outcomes of the Czech National Cancer Control Programme
  European Colorectal Cancer Days. Brno, 4.–5. 5. 2012
  PDF soubor ke stažení, 1.9 MB
 • Pavlík, T., Májek, O., Mužík, J., Blaha, M.
  Can we utilize real-world data to support colorectal cancer control?
  European Colorectal Cancer Days. Brno, 4.–5. 5. 2012
  PDF soubor ke stažení, 231 kB
 • Dušek L., Malúšková D., Mužík J., Pavlík T., Májek O.
  Epidemiologie karcinomu pankreatu v ČR a predikce příštího vývoje
  XXI. jarní setkání Loket 2012, 2. postgraduální kurz Společnosti pro gastrointestinální onkologii. Loket nad Ohří, 12.–13. 4. 2012.
 • Dušek L., Mužík J., Shima F., Fialka R., Tomas J., Abrahámová J.
  Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2009 a inovace v jejich zpracování
  XXXVI. brněnské onkologické dny a XXVI. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 19.–21. 4. 2012.
 • Dušek L., Pavlík T., Kala Z., Duda M.
  Nejnovější trendy v přežití pacientů se zhoubnými nádory kolorekta, žaludku a jícnu. Srovnání českých a mezinárodních dat
  XXIV. Petřivalského-Rapantův den. Olomouc, 26.–27. 4. 2012.