Hodnocení zdravotní péče

užitečné odkazy

Užitečné odkazy

Epidemiologie a demografie

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
Interaktivní analýzy a hodnocení časových trendů epidemiologie onkologických onemocnění

Uroweb.cz
Interaktivní analýzy a hodnocení časových trendů epidemiologie urologických malignit

Zdravotnické registry a informační systémy

Veřejná databáze ČSÚ
Demografické údaje o české populaci

Registry a informační systémy Národního zdravotnického informačního systému
Přehled registrů NZIS spravovaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR

Národní systém hlášení nežádoucích událostí
Informační systém pro vedení záznamů o událostech ovlivňujících kvalitu zdravotnických služeb a bezpečnost pacientů

Národní sada indikátorů kvality zdravotní péče
Metodické dokumenty ke sběru dat o indikátorech kvality zdravotní péče